Pretraga baze radova

FORMAT

BROJ STRANA

JEZIK

seminarski, diplomski i maturski rad word

 

10

 seminarski, diplomski i maturski rad srpski

WORDUKUPNOSRPSKI

 

Seminarski, diplomski i maturski rad

8457-Menadzment-Kontrola
(prve tri strane)


seminarski,diplomski,maturski rad besplatno free download

PREUZMI CEO RAD

 

Ako Vam treba edukativni materijal bilo da je to seminarski, diplomski , maturski rad, ili powerpoint prezentacija na nasim sajtovima ce te naci sve na jednom mestu . Svi Vam pruzaju samo ime za seminarski, diplomski ili maturski rad a mi Vam dajemo da pogledate svaki rad njegov sadržaj i prve tri strane u PDF-u tako da možete tacno da odaberete pravi rad bez promasaja. Nasa baza sadrzi svaki gotov seminarski, diplomski i maturski rad koji ce Vam ikada zatrebati, možete ga skinuti i uz njegovu pomoc napraviti jedinistven i unikatan rad. Ako u bazi ne nadjete seminarski, diplomski ili matruski rad koji Vam je potreban, u svakom momentu mozete naruciti da se izradi novi potpuno unikatan seminarski, diplomski ili maturski rad na linku novi radovi. Sva pitanja i odgovore možete dobiti na našem forumu kao i besplatan seminarski, prepricane lektire, puskice i pomoc. Za bilo koji vid saradnje ili reklamiranja mozete nas kontaktirati na kontakt formi.

WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM

 

Tagovi: seminarski, seminarski radovi, diplomski, diplomski radovi, maturski, maturski radovi, master radovi, besplatni gotovi seminarski radovi, gotovi diplomski radovi, lektire prepricane, puskice, izrada seminarskih radova, maturskih radova, diplomskih radova, skripte, seminarski radovi iz, diplomski radovi iz ...


Pregled teme :


1. KOHTРОЛ A

Контрола, која обезбеђује благовремене информације о оствареним и потенцијалним девијацијама остварења плана, односно жељеног резултата, интегрални је део процеса менаџмента.

У процес контроле спадају:

 • утврђивање стандарда,
 • мерење остварених резултата,
 • упоређивање остварених резултата са утврђеним стандардима и
 • предузимање конкретних акција.

Стандарди могу бити објективни (мерљиви) или субјективни (немерљиви). Увек се формирају на основу планираних, односно жељених пословних резултата.

1.1. Појам контроле

Као што је већ о томе било речи, менаџмент, поред планирања, организовања и вођења (лидерства), има задатак да контролише. Њоме се усмеравају активности запослених ка планираним циљевима, утврђују одступања и даје се предлог акције за постизање жељеног циља.

За Анрија Фајола, родоначелника класичне школе менаџмента, који је дао прву дефиницију процеса контроле, она представља „активност која се састоји у верификацији да ли се сви послови обављају у складу са усвојеним планским циљевима, издатим наредбама и утврђеним принципима. Циљ контроле је да открије слабости и грешке, како би се спречила велика одступања.”

Ерић на основу изнетог закључује: „контрола је фаза процеса управљања, у којој менаџери врше проверу остваривања управљачких одлука, ефикасности организовања и лидерства и уколико је то потребно, предузимају мере корективне акције на отклањању поремећаја”.

У литератури постоји велики број дефиниција контроле, али је већина аутора дефинише као једну од организованих активности која обухвата упоређивање постигнутих резултата са очекиваним планским стандардима и циљева.

Закључујемо да је контрола, иако последња у низу функција менаџмента, веома значајна- захваљујући контроли добијамо информације о томе да ли су остварени резултати адекватни планираном и жељеном стању у организационом смислу.

1.2. Суштина и значај контроле

Без контролне функције не може се активирати менаџмент. Контрола, као активност утврђивања, мерења и развоја квалитативних и квантитативних резултата организације, у циљу кориговања акција и редефинисања планских задатака, утврђује узроке и величину насталих одступања и неизвршених активности који су планирањем требали да се обаве. Контрола такође извештава менаџмент или његово окружење о насталим променама.

Контролом се управо утврђује у коликом обиму су усклађени стварно понашање организације са планираним, односно жељеним понашањем

Контрола је увек заснована на одређеним стандардима. Она укључује четири основне групе активности:

 1. дефинисање стандарда,
 2. утврђивање остварених резултата,
 3. упоређивање са жељеним, односно планираним и
 4. предузимање конкретне акције у случају постојања девијације, тј. одступања од жељеног.

Под утицајем наведених фактора потребно је издвојити и дефинисати девијантну појаву, наћи узрок и одредити корективну акцију којом би се настала девијација могла отклонити.

Контрола је, дакле, врло динамична функција менаџмента. Она се увек мора посматрати као спрега свих функција менаџмента, никада изоловано.

1.3. Процес контроле

С обзиром да је контрола фаза менаџмента са основним задатком да утврди девијације између жељеног и стварног стања у предузећу, процес контроле обухвата поређење између остварених и планираних резултата, те дефинисање разлике која између њих постоји, и начина за њихово отклањање.

Процес контроле одвија се увек у четири следеће фазе:

 1. утврђивање стандарда - норматива и метода za мерењe резултата -учинка,
 2. мерење резултата - учинка,
 3. утврђивање одступања мерењем остварених са планираним-нормираним и
 4. спровођење корективне акције.

 

Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
bolditalicizeunderlinestrikeurlimagequoteSmileWinkLaughGrinAngrySadShockedCoolTongueKissCry
smanji | povećaj

busy