Pretraga baze radova

FORMAT

BROJ STRANA

JEZIK

seminarski, diplomski i maturski rad word

 

24

 seminarski, diplomski i maturski rad srpski

WORDUKUPNOSRPSKI

 

Seminarski, diplomski i maturski rad

3668. Racunovodstvo-Kreativno racunovodstvo
(prve tri strane)


seminarski,diplomski,maturski rad besplatno free download

PREUZMI CEO RAD

 

Ako Vam treba edukativni materijal bilo da je to seminarski, diplomski , maturski rad, ili powerpoint prezentacija na nasim sajtovima ce te naci sve na jednom mestu . Svi Vam pruzaju samo ime za seminarski, diplomski ili maturski rad a mi Vam dajemo da pogledate svaki rad njegov sadržaj i prve tri strane u PDF-u tako da možete tacno da odaberete pravi rad bez promasaja. Nasa baza sadrzi svaki gotov seminarski, diplomski i maturski rad koji ce Vam ikada zatrebati, možete ga skinuti i uz njegovu pomoc napraviti jedinistven i unikatan rad. Ako u bazi ne nadjete seminarski, diplomski ili matruski rad koji Vam je potreban, u svakom momentu mozete naruciti da se izradi novi potpuno unikatan seminarski, diplomski ili maturski rad na linku novi radovi. Sva pitanja i odgovore možete dobiti na našem forumu kao i besplatan seminarski, prepricane lektire, puskice i pomoc. Za bilo koji vid saradnje ili reklamiranja mozete nas kontaktirati na kontakt formi.

WWW.DIPLOMSKI-RAD.COM

 

Tagovi: seminarski, seminarski radovi, diplomski, diplomski radovi, maturski, maturski radovi, master radovi, besplatni gotovi seminarski radovi, gotovi diplomski radovi, lektire prepricane, puskice, izrada seminarskih radova, maturskih radova, diplomskih radova, skripte, seminarski radovi iz, diplomski radovi iz ...


Pregled teme :

Razvoj finansijskih tržišta i internacionalizacija poslovanja preduzeća su dovele do povećanja stepena njihove javne odgovornosti. Finansijski izveštaji preduzeća su postali važan i nezaobilazan izvor informacija, za veliki broj investitora, povjerilaca, zaposlenih i države u procesu donošenja odluka o alokaciji sredstava. Finansijski izvještaji zbog toga moraju sadržati informacije koje su jasne, relevantne, pouzdane i uporedive.

Računovodstvena praksa i teorija, u svom viševekovnom postojanju, neprestano rade na formulisanju pravila čija će primjena dovesti do sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja primerenih potrebama korisnika. Neka od pravila, koja su definisana prije više vijekova se primenjuju i danas, ali se pojavljuju i mnoga nova. Pojava novih oblika imovine, obaveza i novih transakcija dovela je do preispitivanja do sada važećih i utvrđivanja novih pravila priznavanja i procjenjivanja elemenata finansijskih izveštaja. Pored toga, zbog povećanog stepena javne odgovornosti preduzeća, neprestano rastu zahtjevi korisnika za objavljivanjem sve većeg broja informacija. Uvažavanje ovih zahtjeva korisnika dovelo je do toga da se pored bilansa stanja i bilansa uspeha, koji su dugo vremena važili za osnovne finansijske izvještaje, korisnicima danas prezentiraju i Izvještaj o novčanim tokovima i Izvještaj o promjenama na kapitalu, i napomene uz finansijske izvještaje.

Nesporna su nastojanja računovodstvene profesije da odgovori na povećane i promjenjene zahtjeve korisnika finansijskih izveštaja, da stvori normativnu osnovu čija će primjena obezbjediti kvalitetno finansijsko izvještavanje, a time i povjerenje korisnika u informacije koje su sadržane u finansijskim izvještajima.

Nažalost, dobra normativna osnova je neophodan, ali ne i dovoljan uslov za postizanje ovog cilja. Svi napori mogu biti uzaludni ako menadžment preduzeća, koji je odgovoran za sastavljanje i tačnost finansijskih izvještaja, propisanu osnovu ne primjenjuje na adekvatan način. Razdvajanje vlasništva i upravljanja preduzećem, s jedne i razvoj finansijskih tržišta, s druge strane, su stvorili motive da neki menadžeri koristeći finansijske izveštaje pribave značajne koristi ne samo za preduzeće, već i za sebe. Posledice ovakvog ponašanja menadžera nisu samo materijalni gubici koje trpe investitori, poverioci i država, a koji mogu biti vrlo visoki, već i smanjenje povjerenja u finansijske izveštaje. Gubitak povjerenja korisnika u informacije prezentirane u finansijskim izvještajima bi imao nesagledive posledice po finansijska tržišta, a time i privredu. Otuda i potreba države prije svega, ali i profesionalnih organizacija da učine sve da ako ne sasvim spriječi, ono u velikoj mjeri onemogući prezentaciju netačnih finansijskih izvještaja.

Razvoj finansijskih tržišta je jedno od važnih opredeljenja Crne Gore. Izgradnja povjerenja investitora i zaštita njihovih interesa, nesporno predstavljaju važne pretpostavke tog razvoja. Kvalitetno finansijsko izvještavanje učesnika na finansijskim tržištima ne samo da obezbjeđuje fer konkurenciju na finansijskim tržištima, već je i pretpostavka njihove stabilnosti.Komentari (0)Add Comment

Napišite komentar
bolditalicizeunderlinestrikeurlimagequoteSmileWinkLaughGrinAngrySadShockedCoolTongueKissCry
smanji | povećaj

busy